Mô Hình Hay, Cách Làm Hiệu Quả Trong Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được duy trì thực hiện nghiêm túc. Trong sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung chủ đề sinh hoạt cụ thể cho từng tháng và gắn với nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII). Qua quá trình thực hiện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn thể hiện việc nêu gương trên các mặt, như: Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách lãnh đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân..., góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  • Mô Hình Hay, Cách Làm Hiệu Quả Trong Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2019
  • Nhiều Tác Giả
  • 616 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/4D818D2644DED82
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2021

Share This Page