Mô Phôi-Phần Mô Học (NXB Y Học 2007) - Trịnh Bình, 302 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, Jun 23, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-15_0-1-7.png
  Thực hiện một số điều của Luận Giáo dục, Bộ Giáo đục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn cơ sở, chuyên môn và cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhám từng bước xây dưng bộ sách chuẩn vè chuyên môn để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế. Sách Mô-Phôi Phẩn Mô học được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Y Hà Nội trèn cơ sỏ chương trình khung đa dược phê duyệt. Sách đươc các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cấp nhặt các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
  • Mô Phôi - Phần Mô Học
  • NXB Y Học 2007
  • Trịnh Bình, Nguyễn Thị Bình
  • 302 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/mo-phoi-41796.html
  https://drive.google.com/file/d/16eH9aK5daKFc_U0Llvd-TzVZqUn2QpvB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 15, 2022

Share This Page