Một Số Chuyên Đề Về Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2003) - Đinh Xuân Lý, 404 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đê cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
  • Một Số Chuyên Đề Về Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2003
  • Đinh Xuân Lý
  • 404 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/F4C34DBD1BA8570
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 3, 2020

Share This Page