Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Báo Chí, Xuất Bản Tập 2 - Nguyễn Thị Trường Giang, 442 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by admin, Aug 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-12-18_12-0-49.png
  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI của Dảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên; nhằm tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo chức danh; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông xuất bản “Bộ tài liệu bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên”. Bộ tài liệu bao gồm 20 chuyên đề, được kết cấu thành 02 tập; trong đó: Tập 2 - Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản. Nội dung tập sách gồm 08 chuyên đề, trình bày về Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo; Cơ sở lý luận báo chí, xuất bản; Các loại hình báo chí; Các loại hình xuất bản; Lịch sử báo chí, xuất bản; Tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí và nhà xuất bản; Ngôn ngữ báo chí, biên tập ngôn ngữ báo chí, xuất bản; Tác phẩm báo chí, xuất bản. Tài liệu giúp chuẩn hóa, cụ thể hóa những kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; làm nền tảng cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; góp phần xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên các báo, đài, nhà xuất bản trên toàn quốc. ...
  • Trường Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ
  • Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Báo Chí, Xuất Bản Tập 2
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2013
  • Nguyễn Thị Trường Giang
  • 442 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/17V8Ib_gUhi2nlb-venWV7WPKCdX674SE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 18, 2023

Share This Page