Một Số Vấn Đề Cấp Thiết Trong Phát Triển Xã Hội Và Quản Lý Phát Triển Xã Hội Ở Nông Thôn Nước Ta

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Aug 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-6_2-34-37.png
  Trên thế giới, các lý thuyết phát triển xã hội cố gắng giải thích những thay đổi về chất trong các cấu trúc và cơ cấu xã hội, để xã hội thực hiện tốt hơn mục đích và mục tiêu của nó. Phát triển có thể được định nghĩa để áp dụng cho tất cả các xã hội ở tất cả các giai đoạn lịch sử như một chuyển động tăng dần lên đến cấp độ cao hơn của hiệu quả, chất lượng, năng suất; gia tăng tính phức tạp, sự hiểu biết, sự sáng tạo, năng lực làm chủ, những nhu cầu và thành tựu
  Trình bày một số vấn đề lý luận về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Những yếu tố tác động đến sự phát triển xã hội về tự nhiên - môi trường; thể chế chính trị, chính sách và quản lý; kinh tế thị trường và tình trạng phát triển không đều về kinh tế; con người và nguồn nhân lực; văn hoá - xã hội; hoạt động truyền thông
  • Một Số Vấn Đề Cấp Thiết Trong Phát Triển Xã Hội Và Quản Lý Phát Triển Xã Hội Ở Nông Thôn Nước Ta Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Chí Dũng
  • 337 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4692
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page