Một Số Vấn Đề Quản Lý Giáo Dục Mầm Non (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Phạm Thị Châu, 89 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by admin, Mar 28, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương I: Những vấn đề chung -- 1. Một số khái niệm cơ bản -- 2. Chức năng quản lý giáo dục trường mầm non -- 3. Mục tiêu quản lý giáo dục trường mầm non -- 4. Nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non -- 5. Phương pháp quản lý giáo dục mầm non -- Chương II: Quản lý trường mầm non -- 1. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của trường mầm non -- 2. Tổ chức bộ máy trường mầm non -- 3. Hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lý trong trường mầm non
  • Một Số Vấn Đề Quản Lý Giáo Dục Mầm Non
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2000
  • Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh
  • 89 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81128
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1040190
   
  Last edited: Jul 19, 2021 at 6:47 PM

Share This Page