Một Số Vấn Đề Về Kinh Tế Báo In (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Đinh Văn Hường, 275 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Mar 25, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-25_20-47-55.png
  Báo in từ góc độ kinh tế báo chí trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, cuốn sách tập trung vào xác lập một cách cơ bản, hệ thống các học thuyết về kinh tế truyền thông đang phổ cập trên thế giới hiện nay. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động kinh tế chủ yếu của báo in Việt Nam những năm vừa qua, đồng thời hệ thống hóa bước đầu các hoạt động đó từ góc nhìn kinh tế báo chí. Hệ thống hóa quan điểm, định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta về hoạt động kinh tế báo chí truyền thông thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Tìm hiểu những kinh nghiệm chủ yếu của kính tế báo chí truyền thông thế giới nhằm tham khảo, vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của báo chí truyền thông Việt Nam, trong đó có báo in. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị để báo in nước ta hoạt động kinh tế năng động, hiệu quả trong bối cảnh mới.
  Các dữ liệu nghiên cứu và phân tích được cập nhật từ tờ báo in tiêu biểu, có tính đại diện như Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong, Lao động, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sinh viên Việt Nam, Công an Nhân dân...
  Cuốn sách chuyên khảo là tài liệu quan trọng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học ngành báo chí và truyền thông và những ai quan tâm lĩnh vực này.
  • Một Số Vấn Đề Về Kinh Tế Báo In
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2015
  • Đinh Văn Hường
  • 275 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8924
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page