Một Số Vấn Đề Về Phát Triển Nông Nghiệp Và Nông Thôn (NXB Thống Kê 2002) - Đặng Kim Sơn, 121 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Jun 14, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Vấn Đề Về Phát Triển Nông Nghiệp Và Nông Thôn
  Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hòa
  NXB Thống Kê 2002
  121 Trang
  Báo cáo chính trị Đại hội IX của Đảng, trong phần nói về nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, đã đặt lên hàng đầu chủ trơng "tăng cờng chỉ đạo và huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn". Chiến lợc phát triển kinh tế và xã hội 10 năm 2001-2010, trong phần định hớng phát triển các ngành kinh tế và các vùng, cũng nhấn mạnh trớc hết định hớng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ng nghiệp, và kinh tế nông thôn. Những điều trên đây thể hiện tầm quan trọng rất to lớn của nông nghiệp và nông thôn đối với nông dân ta, đất nớc ta. Cuốn sách này nhằm cung cấp những thông tin và gợi ra một số ý kiến của các nhà nghiên cứu mong góp phần nhỏ bé vào việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Sau phần mở đầu chừng nào có tính chất tổng quan, Phần II của cuốn sách giới thiệu một số kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tiếp đó, Phần III của cuốn sách phân tích tiến trình đổi mới vừa qua trong nông nghiệp, nông thôn nớc ta, và đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới trong những năm tới. Tập thể tác giả 3 Phần mở đầu: m ột số quan niệm mới về Nền Nông nghiệp phát triển trong một nông thôn phát triển I. Sự mở rộng và nâng cao nhiều so với trớc về vai trò của nông nghiệp và nông thôn Trong suốt thế kỷ 20, và cho đến nay, giữa các nhà cầm quyền cũng nh giữa các nhà nghiên cứu luôn diễn ra và sẽ còn tiếp tục tranh luận về vai trò của nông nghiệp và nông thôn. Trong nhiều ý kiến khác nhau, có thể quy về hai quan điểm đối nghịch rõ rệt, nh sau: Quan điểm thứ nhất, căn cứ vào một thực tế đợc coi gần nh một quy luật của phát triển, là tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP giảm đi trong khi tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ tăng lên, đã nhận định rằng với sự kết thúc của văn minh nông nghiệp đợc thay thế bằng văn minh công nghiệp, thậm chí hậu công nghiệp, thì vai trò của nông nghiệp ngày càng thu hẹp và hạ thấp. Quan điểm thứ hai, căn cứ vào một thực tế cha phổ biến trên thế giới song bắt đầu xuất hiện từng phần tại những nớc phát triển nhất, nhận định rằng trong nền kinh tế và xã hội hiện đại ở thế kỷ 21, vai trò của nông nghiệp không những không bị giảm sút, mà lại có thêm những nét mới và đặc sắc hơn. Về quan điểm thứ hai, tuy thực tế làm căn cứ phân tích và lập luận mới chỉ hé mở ở các nớc phát triển, mà cha hề xuất hiện ở hầu hết các nớc đang phát triển, song cũng đã hoặc sẽ mở ra hớng suy nghĩ và hành động tích cực, chủ động về vai trò mới của nông nghiệp và nông thôn. Vai trò mới ấy là : 1. Về nông nghiệp : Nông nghiệp không chỉ là một cơ sở cho sự phát triển công nghiệp và cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc (cung cấp lơng thực, thực phẩm, nguyên liệu, đất đai, lao động, tiền vốn, thị trờng cho công nghiệp). Trái lại, nông nghiệp hiện đại là một loại công nghiệp và dịch vụ có năng suất và hiệu quả cao, có giá trị sử dụng thiết yếu không gì thay thế đợc, tạo ra giá trị gia tăng lớn, có thể, cần phải và đang trở thành một ngành rất quan trọng của kinh tế tri thức. 4 2. Về nông thôn : Nông thôn không phải là địa bàn thứ yếu và hậu phơng phụ thuộc vào thành thị, có trình độ phát triển về các mặt đều thấp hẳn so với thành thị, cổ hủ, lạc hậu, lỗi thời về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nơi con ngời, nhất là lớp trẻ, luôn hớng ra thành thị. Trái lại, nông thôn hiện đại là một dạng của thành thị, sự phân biệt giữa thành thị và nông thôn đang mất dần, trong nông thôn có các thành phố và thị trấn văn minh, sự khác nhau giữa thành thị và nông thôn là u việt hơn cho nông thôn, chứ không phải cho thành thị: - Nông thôn hiện đại là địa bàn để giữ gìn và tô điểm môi trờng sinh thái của loài ngời, chứa đựng ''lá phổi và trái tim'' của sự sống trên trái đất.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page