Mùa Xuân Vân Yên (NXB Tổng Hợp 2008) - Thích Nhật Quang, 104 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Sep 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mùa Xuân Vân Yên
  NXB Tổng Hợp 2008
  Thích Nhật Quang
  104 Trang
  Trúc Lâm chùa Vân Yên, là cái nôi của dòng Thiền Việt Nam. Bài phú vịnh về chùa Vân Yên của thiền sư Huyền Quang, là một bài pháp chỉ dạy chúng ta cách thức tu hành, phải đầy đủ trí tuệ. Có trí tuệ thì vượt trở ngại, thành tựu đạo nghiệp. Cuối cùng là phương pháp tu để đạt kết qủa viên mãn.
  Với người tu thiền, mùa Xuân là tâm Xuân. Tâm Xuân thì miên viễn, sáng tỏ, thông suốt vô ngại. Người sống với tâm xuân thì các giác quan luôn rõ ràng, bén nhạy, tinh nhuệ, không đóng cứng ở bất cứ một giác quan nào. Ngồi thiền mà lấy bông gòn nhét lỗ tai lại thì không đúng với thiền tông. Phải ngay nơi các căn mà sống, mà nhận được việc của mình. Ngược lại ngay đó không nhận, cứ lăng xăng ngược xuôi theo những hình bóng bên ngoài thì ngàn đời không vào cửa được.

   

Share This Page