Nâng Cao Năng Lực Và Phẩm Chất Của Phóng Viên Báo Chí Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-4_18-47-15.png
  Trong mỗi. giai đoạn phát triển của cách mạng, phóng viện báo chí có những nhiệm vụ rất cụ thể nhằm phục vụ đắc lực việc thực hiện những mục tiêu cách mạng của Đảng để #a. Dù những mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra khác nhau, nhưng ở bất. cứ thời kỳ nào, đòi hỏi không thay đổi đối với người phóng viên báo chí vẫn là phải có phẩm chất, đạo đức và năng lực nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực và phẩm chất ấy có những yêu cầu; nội dung cụ thể gắn với tình hình thực tiễn. Đất nước ta, sau 15 năm đổi mới, đã giành được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ phóng viên báo chí.
  • Nâng Cao Năng Lực Và Phẩm Chất Của Phóng Viên Báo Chí Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa
  • NXB Chính Trị 2002
  • Hà Đăng
  • 139 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4734
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page