Nếp Cũ-Cầm Kỳ Thi Họa (NXB Trẻ 2011) - Toan Ánh, 439 Trang

Discussion in 'Toan Ánh (1916-2009)' started by admin, Jun 20, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ông Toan Ánh đã ghi hết được những đại cương về cầm ca của Việt Nam ta từ thời cổ: nhắc qua 'nhạc lý': lục kỵ, thất bát đàn; tả mấy chục thứ nhạc khí và không biết bao nhiêu giọng ca hát trí thức và bình dân: hát đò đưa, hát chăn trâu, hát ru em, hát ví, hát quan họ, hát dặm, hát trống quân, hát phường, hò, vè, hát xẩm, hát ả đào, ca Huế, hát thờ, hát tuồng, hát chèo... cả ca cải lương nữa...
  Nếp Cũ
  • Cầm Kỳ Thi Họa
  • NXB Trẻ 2011
  • Toan Ánh
  • 439 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/27918
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 2, 2018

Share This Page