Ngàn Năm Bóng Nước Sông Hằng (NXB Tôn Giáo 2010) - Trí Không, 290 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by admin, Jun 3, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-27_22-16-55.png
  Giáo pháp và Chứng pháp là hai phần tối quan trọng trong đạo Phật. Chứng pháp là sự nội chứng sâu thẳm của đức Phật, thấu suốt đến chỗ thật tướng rốt ráo của vạn pháp không sanh diệt, nằm ngoài hết thảy sụ suy lường, đo đạc, tìm hiểu của phàm trí, cho dù phàm trí ấy có thông minh và uyên bác đến mức nào đi chăng nữa. Giáo pháp là những lời dạy có nội dung bắt nguồn từ Chứng pháp cao cả ấy. Giáo pháp chỉ dạy những điều hết sức thiết thực cho cuộc sống an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện đại. An lạc hạnh phúc đó là điều có thật, là tầm quang trọng của phẩm giá tối cao nơi con người.
  • Ngàn Năm Bóng Nước Sông Hằng
  • NXB Tôn Giáo 2010
  • Trí Không
  • Dịch: Nguyễn Minh Tiến
  • 290 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1THBMY7Fk5x7QdhnSpyTAjoD7tQW05xb2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 27, 2022

Share This Page