Nghệ Thuật Phát Biểu Miệng (NXB Tiến Bộ 1984) - E.A Nôgin, 353 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by lanphuong, Mar 31, 2022.

 1. lanphuong

  lanphuong Member

  upload_2022-4-3_16-53-40.png
  E. A. NÔ-GIN Tả giáo sư, tiến sĩ triết học. Tác giả xuất phát từ những nguyên lý chỉ đạo công tác tuyên truyền và cổ động của Đảng để trình bày trong tập sách của mình: những vấn đề về tâm lý —sư phạm của nghệ thuật phát biểu miệng, nêu lên công việc chuẩn bị bài phát biểu, lô-gíc và văn phong của các bài phát biểu, cách sử dụng tư liệu thực tế, sự tác động lẫn nhau giữa cán bộ tuyên truyền và người nghe V.V.. Cơ sở của lân xuất bản thứ hai này là các văn kiện của Đại hội lần thứ XXVI Đảng cộng sản Liên Xô và Nghị quyết của ủy ban trung ương Đảng cộng sản Liên Xô Bàn về việc tiếp tục hoàn thiện công tác tư tường và giáo dục chính trị (1979). Cuốn sách trình bày những vấn đề về tâm lý - sư phạm của nghệ thuật phát biểu miệng, nêu lên công việc chuẩn bị bài phát biểu, lôgíc và văn phong của các bài phát biểu, cách sử dụng tư liệu thực tế, sự tác động lẫn nhau giữa cán bộ tuyên truyền và người nghe,...
  • Nghệ Thuật Phát Biểu Miệng
  • NXB Tiến Bộ 1984
  • E.A Nôgin
  • 353 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8889
  https://drive.google.com/file/d/18vIiRvQPmShXp2KFusyJAqGreEjNgLsX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 3, 2022

Share This Page