Nghệ Thuật Trả Lời Phỏng Vấn Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2020) - Nguyễn Văn Đạo

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm 128 bài viết, bài nói, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (gồm 15 tập), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2011. Cuốn sách là tài liệu tham khảo rất bổ ích cho những người làm công tác báo chí nói chung và những người thường xuyên tiếp xúc, trả lời phỏng vấn với báo chí, truyền thông nói riêng.
  • Nghệ Thuật Trả Lời Phỏng Vấn Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nguyễn Văn Đạo
  • 442 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
   
  Last edited by a moderator: Jan 29, 2021

Share This Page