Nghiên Cứu Kinh Lăng Già (NXB Thuận Hóa 1999) - Daisetsu T. Suzuki, 708 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by sieutocviet4, Oct 3, 2020.

 1. sieutocviet4

  sieutocviet4 Member

  [​IMG]
  Trong khi soạn tập thứ hai của khảo luận về Phật giáo Thiền, tôi nghĩ rằng độc giả cần được biết nhiều về Lăng Già hơn là những gì được sơ phác trong tập thứ nhất. Để thực hiện điều này, tôi phải nghiên cứu bộ kinh kỹ lưỡng hơn và do làm như thế nên sự quan tâm của tôi vào kinh trở nên mạnh mẽ hơn và rộng lớn hơn. Thế rồi tôi đi đến kết luận rằng sự nghiên cứu của tôi về Lăng già phải được xuất bản riêng và còn được ưu tiên hơn tập Thiền luận thứ hai nữa. Kết quả là quyển sách này giờ đây đang ở trước mắt độc giả.
  Lăng già là một bộ kinh Đại thừa khó ở chỗ có nhiều cách để hiểu hoàn toàn về ý nghĩa của nó và cả về hoàn cảnh lịch sử riêng của nó. Nhưng tầm quan trọng của bộ kinh về việc cung cấp phần lớn những giáo lý căn bản của Phật giáo Đại thừa đã thúc đẩy tôi công bố mọi kết quả mà tôi đã thu đạt được theo sự nghiên cứu của tôi. Nhưng kết quả này chắc chắn khó có thể thỏa đáng hoàn toàn theo quan điểm nghiên cứu nghiêm túc nhưng mong ước mạnh mẽ nhất của tôi là mở ra một con đường, nếu tôi có thể hy vọng như thế, cho sự nghiên cứu sâu xa hơn và sự khảo sát thông suốt hơn về bộ kinh này. Phật giáo Đại thừa vừa mới khởi sự được phương Tây biết đến. Về sự lĩnh hội ý nghĩa trọn vẹn của nó thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi trong vài năm nữa mới được.
  • Nghiên Cứu Kinh Lăng Già
  • NXB Thuận Hóa 1999
  • Daisetsu T. Suzuki
  • Dịch: Thích Chơn Thiện, Trần Tuấn Mẫn
  • 708 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=83647
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 12, 2021

Share This Page