Nghiên Cứu Một Số Tác Phẩm Kinh Điển Của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin Trên Cơ Sở Nhận Thức Mới

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-29_10-20-33.png
  Dân chủ là sản phẩm phản ánh tính chất các mối quan hệ xã hội, trình độ và yêu cầu phát triển của xã hội, nhất là mối quan hệ, trình độ và yêu cầu phát triển kinh tế. Từ quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, quan điểm về hình thái kinh tế - xã hội và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng - kiến trúc thượng tầng, dân chủ được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin lý giải một cách khoa học, nhất là về cơ sở, nguồn gốc, bản chất và yếu tố ảnh hưởng của nó. Bởi vì, “Trong sự sản xuất xã hội ra đời sống của mình, con người có những quan hệ nhất định, tất yếu, không tùy thuộc vào ý muốn của họ  - tức những quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp với một trình độ phát triển nhất định của các lực lượng sản xuất vật chất của họ. Toàn bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức là cái cơ sở hiện thực trên đó dựng lên một kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị”(1). Và “hình thái sản xuất đều sản sinh ra những quan hệ pháp lý, những hình thức quản lý, v.v.
  • Nghiên Cứu Một Số Tác Phẩm Kinh Điển Của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin Trên Cơ Sở Nhận Thức Mới Về Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
  • NXB Hà Nội 2000
  • Phan Thanh Khôi
  • 226 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=155869
  https://drive.google.com/file/d/1TXUgvdOKrhWQcDJtsYhjRF1EuPbm7bI9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 11, 2022

Share This Page