Nghiên cứu quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động trong các doanh nghiệp chế biến gỗ

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 13, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Đề tài luận án: Nghiên cứu quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) trong các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam
  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.05.01
  Nghiên cứu sinh: Phạm Hồng Hải Mã NCS: NCS29.38QT
  Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền 2. PGS.TS Trần Việt Lâm
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
  1. Từ nghiên các quan điểm về quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động đã công bố, luận án đưa ra quan điểm của tác giả về ABC/M là một phương pháp phân bổ chi phí kinh doanh chung, phân tích và cung cấp thông tin về chi phí kinh doanh một cách chính xác, và làm sáng tỏ sự lựa chọn để cải thiện cách thức tiến hành kinh doanh.
  2. Mô hình ABC/M đã được nhiều doanh nghiệp trên thế giới ứng dụng hiệu quả, đặc biệt là những doanh nghiệp ở những quốc gia có nền kinh tế có tính chât tương đồng với nền kinh tế Việt Nam như Nam Phi, Thái Lan, Ấn Độ,... Tuy nhiên chưa có doanh nghiệp chế biến gỗ nào ở Việt Nam vận dụng ABC/M để cung cấp thông tin cho quản trị nội bộ. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới thời gian gần đây cũng đã gây ra những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp chế biến gỗ cần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó việc xây dựng hệ thống quản trị chi phí kinh doanh hiện đại, cung cấp thông tin hữu ích nhằm kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Luận án đã góp phần giới thiệu mô hình ABC/M cho các doanh nghiệp chế biến gỗ như là một công cụ giúp nâng cao xử lý và cung cấp thông tin cho việc ra các quyết định quản trị nội bộ.

  Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
  Trên cơ sở phân tích thực trạng quản trị chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam, luận án chỉ ra rằng quản trị chi phí kinh doanh hiện nay trong các doanh nghiệp chế biến gỗ mới chỉ dừng lại ở mục đích báo cáo mà chưa đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin cho việc ra các quyết định quản trị. Từ đó, luận án xây dựng phương án ứng dụng ABC/M cho các doanh nghiệp chế biến gỗ; cụ thể:
  1. Luận án đưa ra 4 yêu cầu cơ bản khi xây dựng ABC/M trong các doanh nghiệp chế biến gỗ; đó là: phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến gỗ (cơ cấu sản phẩm của ngành đã chuyền dần theo hướng sản phẩm tinh chế - phần lớn sản xuất theo đơn đặt hàng); phải quán triệt nguyên tắc bảo toàn nguồn lực; phải đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của các nhà quản trị và mục tiêu kiểm soát chi phí kinh doanh của doanh nghiệp; phải đáp ứng mục tiêu hiệu quả và tiết kiệm.
  2. Luận án đưa ra lộ trình xây dựng ABC/M cụ thể cho các doanh nghiệp chế biến gỗ, bao gồm các bước: xây dựng phương án tính chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (cấu trúc chung cho các doanh nghiệp, cấu trúc chi tiết của hệ thống và tính cụ thể cho 1 doanh nghiệp lựa chọn làm ví dụ điển hình); tổ chức quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (tiến hành phân tích hoạt động và phân tích các thước đo hoạt động).
  3. Luận án đưa ra các đề xuất mới cho các giải pháp điều kiện để tiến hành ABC/M trong các doanh nghiệp chế biến gỗ; đó là:
  • Các nhà quản trị doanh nghiệp cần có những nhận thức đúng đắn về vai trò của ABC/M từ đó sẽ có những định hướng đúng đắn và cần thiết cho việc xây dựng ABC/M trong doanh nghiệp như bố trí về nhân sự cũng như trang bị cơ sở vật chất tương xứng;
  • Các doanh nghiệp cần tổ chức lại bộ phận kế toán doanh nghiệp với hai bộ phận kế toán tài chính và bộ phận tính chi phí kinh doanh. Đây là hai bộ phận khác nhau, vừa liên hệ với nhau bởi sử dụng chung số liệu ghi chép ban đầu lại vừa mang tính độc lập tương đối vì mục đích, nguyên tắc của hai bộ phận này khác nhau;
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/LA_PhamHongHai.zip
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page