Nghiên Cứu Thị Trường Chiến Lược Thực Dụng (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Uyển Minh, 292 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Nov 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thị Trường Chiến Lược Thực Dụng
  NXB Lao Động Xã Hội 2008
  Uyển Minh
  292 Trang
  Ngành nghiên cứu thị trường là một ngành mới, xuất hiện cùng với sự nghiệp đổ mới và nền kinh tế thị trường.
  Về quy mô kinh doanh, ngành nghiên cứu thị trường vẫ còn ở giai đoạn khởi đầu.
  Về mặt tích lũy số liệu cơ bản, các công ty nghiên cứu thị trường đã có thiên thời, địa lợi, nhưng vai trò quyết định để hoạt động hiệu quả vẫn là bản thân các công ty. Đây cũng là điều mà các khách hàng nước ngoài rất coi trọng, cũng là ưu thế của các công ty trong nước. So với các nước khác, ngành nghiên cứu thị trường ở các nước Châu Á vẫn còn kém phát triển, việc tích lũy số liệu thị trường vẫn còn ở mức ban đầu. Cuốn sách này ra đời nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp có được cái nhìn cơ bản về ngành nghiên cứu thị trường cũng như giúp họ tạo lập những bước đầu tiên để hoàn thiện công việc kinh doanh.
  MỤC LỤC
  Phần 1: Sự xuất hiện và ra đời của các công ty nghiên cứu thị trường
  Chương 1: Nghiên cứu thị trường và công ty nghiên cứu thị trương
  Chương 2: Phân loại các công ty nghiên cứu thị trường và tổ chức công ty
  Chương III: Giới thiệu tóm tắt về công ty AC NIELSON
  Phần II: Nghiệp vụ của công ty nghiên cứu thị trường
  Chương 1: Phân loại nghiệp vụ nghiên cứu thị trường
  Phần 3: Những nguồn lực chủ yếu để thành lập công ty nghiên cứu thị trường
  Chương 1: Nguồn nhân lực
  Chương 2: Huy động nguồn vốn
  Chương 3: Nguồn thông tin và nguồn khách hàng
  Chương 4:Nguồn nhân lực kỹ thuật và cơ chế
  Phần 4: Hoạt đông thực tiễn của công ty nghiên cứu thị trường
  Chương 1: Quy trình nghiên cứu thị trường
  Chương 2: Kế hoạch nghiên cứu thị trường
  Chương 3: Kỹ thuật chọn mẫu
  Phần 5: Thành lập và quản lý nhóm làm việc của công ty
  Chương 1: Loại hình và vai trò của nhóm
  Chương 2: Thành lập nhóm làm việc hiệu quả cao
  Chương 3: Sự khích lệ trong nhóm làm việc
  Phần 6: Chiến lược kinh doanh của công ty
  Chương 1: Xây dựng tầm nhìn chiến nược một cách khoa học
  Chương 2: Chiến lược kinh doanh cơ bản
  Chương 3: Một số chiến lược phát triển có thể lựa chọn
  Phần 7: Quản trị marketing
  Chương 1: Đặc điểm marketing và quan điểm marketing
  Chương 2: Chiến lược tầm nhìn chiến lược kinh doanh cơ bản
  Chương 3: Một số chiến lược phát triển có thể lựa chọn
  Phần 8: Quản trị marketing
  Chương 1: Đặc điểm Marketing và quan điểm Marketing
  Chương 2: Quá trình kinh doanh và kỹ thuật kinh doanh dự án
  Chương 3: Quản lý quan hệ khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng
  Phần 9: Quản lý nguồn tri thức thành tích và đào tạo nhân viên của công ty
  Chương 1: Quản lý nguồn tri thức của công ty
  Chương 2: Kiểm tra và quản lý thành tích trong công ty
  Chương 3: Quản lý tư vấn viên trong công ty

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16174

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page