Nghiên Cứu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Tập 2 (NXB Chính Trị 1993) - Nhiều Tác Giả, 191 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by anhtung, Dec 3, 2020.

 1. anhtung

  anhtung Member

  [​IMG]
  Tập 2 bắt đầu bằng việc nêu rõ Nghị quyết 24C/18.6.5 của Khóa họp lần thứ 24 Đại hội đồng UNESCO ở Paris, từ ngày 20-10 đến ngày 20-11-1987, về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Trên cơ sở đó, công trình làm rõ những khía cạnh văn hóa cụ thể và vai trò của văn hóa trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Cùng với lĩnh vực văn hóa, các vấn đề về đạo đức, xã hội với những nội dung mới mẻ như an sinh xã hội, giá trị trường tồn của văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh trong lòng nhân loại tiến bộ được tác giả khai thác và phản ánh đậm nét.
  • Nghiên Cứu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Tập 2
  • NXB Chính Trị 1993
  • Nhiều Tác Giả
  • 191 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233805
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 3, 2020

Share This Page