Ngô Thì Nhậm Tác Phẩm Tập 2 (NXB Văn Học 2001) - Mai Quốc Liên, 568 Trang

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by quanh.bv, May 19, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-12_22-51-52.png
  Ngô Thì Nhậm (吳時任; còn gọi là Ngô Thời Nhiệm 吳時任;[2] 25 tháng 10 năm 1746 – 1803), tự là Hy Doãn (希尹), hiệu là Đạt Hiên (達軒), về Phật học lại có đạo hiệu là Hải Lượng, là một danh sĩ, nhà văn đời Hậu Lê và Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Tác phẩm trọn bộ gồm các tác phẩm sau của ông, trong đó kèm cả Hán văn đối chiếu Bang giao hảo thoại (văn) Bang giao tập (văn) Kim mã hành dư (văn) Hàn các anh hoa (văn, thơ) Doãn thi văn tập (văn, thơ) Yên đài thu vịnh (thơ) Hoàng hoa đồ phả (thơ) Cúc đường bách vịnh (thơ) Hải Dương chí lược Hy Doãn thi văn tập Xuân Thu quản kiến
  • Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học
  • Ngô Thì Nhậm Tác Phẩm Tập 2
  • Mai Quốc Liên, Thạch Can, Ngô Lập Chi, Nhàn Vân Đình
  • Khương Hữu Dụng, Ngô Linh Ngọc (dịch thơ)
  • NXB Văn Học 2001
  • 568 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1kh1DQcmHAkPFtzgAH7QoUodhlm5YTpfi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 12, 2023

Share This Page