Người Thầy-Nhân Tố Quan Trọng Trong Sự Nghiệp Giáo Dục Đào Tạo - Nhiều Tác Giả, 546 Trang

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, May 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Người Thầy-Nhân Tố Quan Trọng Trong Sự Nghiệp Giáo Dục Đào Tạo
  NXB Tổng Hợp 2012
  Nhiều Tác Giả
  546 Trang
  Mỗi bài viết đều thể hiện tâm huyết, trăn trở của các nhà quản lý, nhà khoa học, của các Thầy Cô giáo ở tất cả các bậc học trong việc xây dựng và phát huy đội ngũsư phạm có đầy đủ cả năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho công tác Giáo dục và Đào tạo của nước nhà.

   
  Last edited: Mar 1, 2015

Share This Page