Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh Với Con Đường Cách Mạng Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Dương Quốc Dũng

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_14-29-8.png
  Sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước, cứu dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, từ một người yêu nước nồng nhiệt đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp thu chân lý lớn của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, truyền ánh sáng chân lý soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến vinh quang và chiến thắng. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết của các nhà khoa học, tướng lĩnh, cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng nhằm nêu rõ ý nghĩa lịch sử của việc Chủ tịch Hổ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm sáng tỏ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Người; khẳng định sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc về con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
  • Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh Với Con Đường Cách Mạng Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2012
  • Dương Quốc Dũng
  • 406 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1239
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page