Nguyễn Tuân Toàn Tập Tập 5 (NXB Văn Học 2000) - Nguyễn Đăng Mạnh, 993 Trang

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by EmYeuTheThao, Aug 30, 2016.

 1. EmYeuTheThao

  EmYeuTheThao New Member

  [​IMG]
  Bảy mươi bảy năm cuộc đời sống và viết của ông đã là tất cả.Truyện, Ký, thơ, kịch, tùy bút, tạp văn, phóng sự và cả những điều ông chưa kịp viết ra hay chưa thể viết ra nhưng người ta có thể lơ mơ mường tượng được. Nguyễn Tuân thật sự là một tượng đài của nền văn học hiện đại Việt Nam và việc xuất bản toàn tập của ông là điều tự nhiên, bản thân Toàn tập có giá trị hơn bất kỳ một công trình biên khảo nào và cái đạt được của Toàn tập lần này là ở chỗ ngoài chữ nghĩa Nguyễn Tuân, ngoài phần Cùng bạn đọc ngắn gọn của người sưu tầm, ngoài tiểu sử Nguyễn Tuân, ngoài thêm một Lời giới thiệu 90 trang cũng của người sưu tầm, không còn lẫn vào một bài bình luận nào khác nữa. Trên 4000 trang sách còn lại là của Nguyễn Tuân.
  • Nguyễn Tuân Toàn Tập Tập 5
  • NXB Văn Học 2000
  • Nguyễn Đăng Mạnh
  • 993 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/9846
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 3, 2018

Share This Page