Nhân Bản (NXB Đại Học Văn Khoa 1965) - Kim Định, 258 Trang

Discussion in 'Lương Kim Định (1915-1997)' started by nhandang123, Jun 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-16_15-53-22.png
  Một trong những đặc tính của dân tộc mà chúng ta cần khôi phục lại là nối triết học trường ốc với đời sống: sao cho sự học trở thành bó đuốc hướng dẫn đời sống. Đó là một nguyện vọng nói ra thì dễ nhưng thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn nếu muốn giữ khía cạnh trường ốc thì những nhà chuyên môn có thể bất mãn khi ít thấy những tên tuổi đã trở thành cổ điển: Socrate, Platon, Aristote, Decartes, Kant... Đôi khi có trưng dẫn thì hầu hết lại là để chỉnh lý. Ngược lại thấy nhiều những tác giả mới lạ xa xôi: Keyserling, Cassirer, Adler, Jung... hoặc những khoa như nhân chủng, thần thoại,... Quyển Nhân Bản này ra đời là nhằm khơi lại lòng mến mộ cái đạo làm người. Quyển này đặt nền móng các hiện thực sẽ bàn trong những quyển sau.
  • Nhân Bản
  • NXB Đại Học Văn Khoa 1965
  • Kim Định
  • 258 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1kcuiiRykLZxy9jXtTNwqGEZL_R9-20vT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 16, 2022

Share This Page