Nhân Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Văn Tiệp, 500 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by DerikBup, Apr 12, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Việc biên soạn giáo trình Nhân học đại cương là một công việc khó khăn, trước hết đây là ngành học mới đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam; sau nữa, tài liệu dùng để tham khảo cho việc biên soạn, nhóm tác giả chủ yếu phải dựa vào các giáo trình và tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh mà những người tham gia biên soạn mới được tiếp cận trong thời gian chưa lâu và kiến thức về ngành Nhân học được biên soạn ít nhiều còn hạn chế. Mặc dù vậy, do yêu cầu cấp thiết của công tác đào tạo, sau một thời gian tiến hành giảng dạy thể nghiệm giáo trình nhân học đại cương xuất bản năm 2008, Khoa Nhân học đã cố gắng biên soạn lại, sửa chữa và bổ sung trên tinh thần chọn lọc những thành tựu nghiên cứu trong và ngoài nước. Giáo trình Nhân học đại cương bao gồm mười chương:
  Chương 1. Những vấn đề chung của nhân học
  Chương 2. Nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người về sinh học và văn hóa
  Chương 3. Tộc người và quá trình tộc người
  Chương 4. Văn hóa
  Chương 5. Tôn giáo
  Chương 6. Ngôn ngữ
  Chương 7. Kinh tế
  Chương 8. Thân tộc, hôn nhân và gia đình
  Chương 9. Các hiệp hội và phân tầng xã hội
  Chương 10. Nhân học ứng dụng
  • Nhân Học Đại Cương
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Văn Tiệp
  • 500 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6716
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2021

Share This Page