Nhân Quả Quá Khứ Hiện Tại Kinh (NXB Tổng Hợp 2007) - Nguyên Lộc, 295 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhân Quả Quá Khứ Hiện Tại Kinh
  NXB Tổng Hợp 2007
  Nguyên Lộc, Nhất Nghiêm
  295 Trang
  Trong Kinh Nhân quả quá khứ hiện tại, Đức Phật nói về nhân duyên đời quá khứ và kết quả hiện tại của Đức Phật. Đức Phật dạy: “Các ông nên biết! Nhân gieo đời quá khứ trải qua vô lượng kiếp, hoàn toàn không mất. Ngày xưa Ta siêng năng tu tập tất cả thiện pháp và phát đại nguyện, vì tâm không thoái chuyển nên hôm nay thành tựu Nhất thiết Chủng Trí…”
  Một thời Phật cùng chưTỳ-kheo trú ở vườn Trúc tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Các vị Tỳ-kheo mỗi sáng thường mặc ca-sa, ôm bình bát đi vào thành khất thực, xong về thọ trai rồi mỗi vị lửa tay xếp y, cất bát. Hôm ấy chư vị cùng tụ họp tại giảng đường bàn về nhân duyên trong quá khứ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page