Nhập Môn Khoa Học Chính Trị (NXB Tổng Hợp 2002) - Nguyễn Xuân Tế, 246 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by captionseo99, Oct 13, 2020.

 1. captionseo99

  captionseo99 Member

  [​IMG]
  Loài người đang bước vào nền văn minh trí tuệ, hoạt động xã hội của con người đều đựợc xây dựng trên cơ sỏ những iý thuyết khoa học nhất định. Chính trị là linh vực hoạt động có liên quan đến sự hưng suy của quốc gia, dần tộc; đòi hỏi phải được thực hiện trên cơ sở khoa học thật vững chắc. Việt Nam đang trong thòi kỳ quá độ từ một nước có trình độ phát triển kinh tế và xã hội chưa cao lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề căn cứ khoa học cho mọi hoạt động chính trị càng trỏ nên bức thiết. Trong sự phát triển khoa học của nhân loại, Chính trị học không phải là vấn đề mởĩ mẻ nhưng, đôì vối Việt Nam, đây là một môn khoa học còn rất non trẻ, mới khối đầu từ năm 1993 nên tài liệu chuyên sâu về nó không nhiều.
  • Nhập Môn Khoa Học Chính Trị
  • NXB Tổng Hợp 2002
  • Nguyễn Xuân Tế
  • 246 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=91979
  https://drive.google.com/file/d/1c8TX8TXvRwy-5eEBGGs8J33_7ZT8LISm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 15, 2022

Share This Page