Nhật Ký Của Một Bộ Trưởng Tập 2 (NXB Đà Nẵng 2004) - Lê Văn Hiến, 648 Trang

Discussion in 'Hồi Ký + Bút Ký' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đây là tập nhật ký viết liên tục từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 cho đến ngày 26 -11-1951. Thể loại nhật ký viết trong bối cảnh tác giả Lê Văn Hiến là Bộ trưởng Bộ Tài chính trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nên không chỉ phản ảnh những nỗi niềm riêng tư mà còn ghi chép lại khá phong phú những sự kiện hoạt động của Chính phủ và bộ máy kháng chiến với nhiều nhân vật nay đã trở thành các nhân vật của lịch sử và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Nhật Ký Của Một Bộ Trưởng Tập 2
  • NXB Đà Nẵng 2004
  • Lê Văn Hiến
  • 648 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://books.google.com.vn/books/about/?id=V0dRAQAAMAAJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 16, 2019

Share This Page