Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập 1 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2012) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jul 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-1-4_8-27-46.png
  Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam; học tập và làm theo Người chính là phát huy những giá trị to lớn ấy để mỗi người và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng đất nước ta “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; làm cho việc học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu bền và là trách nhiệm, tình cảm, lợi ích thiết thân của mỗi chúng ta.
  • Những Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập 1
  • NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2012
  • Ban Tuyên Giáo
  • 239 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1zSuVW2WtQrKPws7y2GuSo1QXVBjHHzbD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 4, 2024

Share This Page