Những Điểm Đặc Sắc Của Phật Giáo (NXB Tổng Hợp 2012) - Lâm Thế Mẫn, 150 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những Điểm Đặc Sắc Của Phật Giáo
  NXB Tổng Hợp 2012
  Lâm Thế Mẫn
  150 Trang
  Đức Phật thuyết pháp 49 năm, lưu lại rất nhiều giáo lý. Hơn 2.500 năm lại đây, các vị Cao Tăng đại đức khắp thế giới đã ra công nghiên cứu; không ai không khâm phục kính ngưỡng sự bác hoc đa văn của Đức Thích Ca Mâu Ni, sự sâu sắc về luân lý, sự nghiêm mật về tư tưởng, cho đến lòng nhân độ thế của Ngài.
  Tùy theo sự tiến bộ của khoa học, Phật pháp không những không xung đột mà còn cùng với khoa học chứng minh tính vĩnh hằng và tính chân thật của nó.
  Loài người từ lúc dã man tiến hóa đến văn minh, hằng ngàn năm qua sản sinh ra không biết bao nhiêu tôn giáo, cũng không biết có bao nhiêu tôn giáo bị sóng to của thời gian vùi dập làm cho tiêu tan. Mà Phật giáo là một tôn giáo lưu truyền rất lâu, giáo hóa rất rộng, sở dĩ nó đứng vững được cho đến nay là nhờ không dựa vào uy thế cường quyền, cũng không phải thần thoại ngu đần, mà là một loại giáo lý vĩ đại, khách quan như thật và có thể tu hành chứng đắc được.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page