Những Hạt Minh Châu Trong Kinh Tạng (NXB Tổng Hợp 2011) - Tuệ Quân, 219 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những Hạt Minh Châu Trong Kinh Tạng
  NXB Tổng Hợp 2011
  Tuệ Quân
  219 Trang
  Phật giáo bắt đầu từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc. Chẳng bao lâu Phật giáo được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, còn kết hợp tuyệt vời với văn hoá truyền thống ngàn xưa. Theo chân Phật giáo truyền vào Trung Quốc, dĩ nhiên những điển tích truyện cổ cũng được phiên dịch. Đạo lý hiếu thuận trung trinh nghĩa khí …, những câu chuyện trong Kinh Phật thấm nhuận đạo lý. Đã khẳng định tầm quan trọng, là những hạt minh châu quí báu muôn màu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page