Những Hệ Sinh Thái Rừng Nhiệt Đới Ở Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998) - Thái Văn Trừng 328 Trang

Discussion in 'Động-Thực Vật' started by AA2, Feb 22, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  upload_2023-11-22_11-14-38.png
  Cuốn sách này là một công trình nghiên cứu của tác giả để tìm hiểu thảm thựuc vật rừng nhiệt đới Việt Nam về mặt sinh học và địa thực vật học. Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới nghiên cứu trường hợp khu vực: Thảm thực vật rừng Việt Nam, tác giả đã xây dựng luận điểm sinh thái phát sinh quấn thể trong thảm thực vật rừng. Trong các chương về phương pháp điều tra và nghiên cứu thảm thực vật rừng nhiệt đới và phân loại các kiểu thảm thực vật rừng, tác giả đã làm nổi rõ những tác động tương tác và tổng hợp của những nhân tố sinh thái, dẫn đến sự phát sinh và diễn thế các quần thể trong thảm thực vật rừng. Trong các chương về phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái rừng nhiệt đới, tác giả đã đề xuất các chủ trương khoanh các khu bảo tồn thiên nhiên và thành lập các vườn quốc gia Cúc Phương, Nam Tiên.
  Nội dung sách gồm: Chương 1: Tổng quan về thảm thực vật hay thực vật quần thể học và luận điểm, sinh thái phát sinh quần thể trong thảm thực vật rừng nhiệt đới.Chương 2: Phương pháp luận nghiên cứu thảm thực vật rừng nhiệt đới.Chương 3: Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh quẩn thể của thảm thực vật rừng nhiệt đới Việt Nam.Chương 4: Phân kiểu thảm thực vật trên rừng nhiệt đới ở Việt NamChương 5: Những kiễu thảm thực vật và ưu hợp thực vật trên đất rừng Việt Nam.Chương 6: Các hệ sinh thái thảm thực vật rừng nhiệt đới.Chương 7: Phục hồi những hệ sinh thái rừng nhiệt đới và bảo tồn thiên nhiên..
  • Những Hệ Sinh Thái Rừng Nhiệt Đới Ở Việt Nam
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998
  • Thái Văn Trừng
  • 328 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1MoaqCbL-r9vXgvh0opA0H47rUizvySfx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 22, 2023

Share This Page