Những Kỹ Năng Về Sử Dụng Ngôn Ngữ Trong Truyền Thông Đại Chúng - Hoàng Anh, 221 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by admin, Aug 31, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập hợp các bài viết đã được công bố trên các tạp chí, các bài hội thảo chuyên ngành. Nội dung gồm: một số thủ pháp về ngôn ngữ nhằm nâng cao tính hiệu quả của bài phát biểu trước công chúng; Sự hấp dẫn của ngôn ngữ phóng sự; Sa pô trên báo chí...
  • Những Kỹ Năng Về Sử Dụng Ngôn Ngữ Trong Truyền Thông Đại Chúng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2008
  • Hoàng Anh
  • 221 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3033
   

Share This Page