Những Mẩu Chuyện Về Phong Cách Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2020) - Nhiều Tác Giả, 238 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Feb 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Người; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Trong đó, nội dung về phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động cách mạng của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quân, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đã nêu các nội dung cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh là: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học.
  • Những Mẩu Chuyện Về Phong Cách Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nhiều Tác Giả
  • 238 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/nhung-mau-chuyen-ve-phong-cach-ho-chi-minh-18165.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page