Những Nỗ Lực Tái Cấu Trúc (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Thị Cành, 324 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by DerikBup, Apr 14, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Báo cáo này được thực hiện nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường tài chính Việt Nam năm 2013 trong đó tập trung vào việc phân tích chuyên sâu và đánh giá những nỗ lực tái cấu trúc nổi bật trong năm 2013 bao gồm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và tái cấu trúc thị trường chứng khoán để từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách. Nhóm biên soạn hy vọng Báo cáo này sẽ là tài liệu tham khỏa hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài chính, các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Với tinh thần đó, Báo cáo bao gồm năm chương với khởi đầu là phân tích tình hình chung về kinh tế vĩ mô và mục tiêu cho kinh tế Việt Nam để từ đó thực hiện các phân tích chuyên sâu theo bốn chủ đề: hệ thống ngân hàng, ngân hàng trung ương, hệ thống tài chính và doanh nghiệp, và thị trường chứng khoán.
  • Những Nỗ Lực Tái Cấu Trúc
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2014
  • Nguyễn Thị Cành, Hoàng Công Gia Khánh
  • 324 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6718
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 14, 2021

Share This Page