Những Tấm Gương Bình Dị Tỏa Sáng Giữa Đời Thường (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jul 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người chính là đáp ứng lợi ích, tình cảm, là lương tri, trách nhiệm của mỗi người. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống; nhất là cán bộ cấp trên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã xác định giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng là: “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị”.
  • Những Tấm Gương Bình Dị Tỏa Sáng Giữa Đời Thường
  • NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 239 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/chi-tiet?bookId=1102
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 4, 2020

Share This Page