Những Vấn Đề Của Báo Chí Hiện Đại (NXB Lý Luận Chính Trị 2007) - Hoàng Đình Cúc, 336 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by admin, Aug 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách tập hợp các bài nghiên cứu của hai tác giả. Nội dung cuốn sách đề cập đến 19 vấn đề đang được đặt ra trong các mặt hoạt động của báo chí ở nước ta từ lý luận đến thực tiễn và công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo... Cuốn sách gồm hai phần, Phần 1, nghiên cứu những vấn đề chung của báo chí. Phần hai, nghiên cứu về nghề báo, nhà báo và tác phẩm báo chí.
  • Những Vấn Đề Của Báo Chí Hiện Đại
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2007
  • Hoàng Đình Cúc
  • 336 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/227
   

Share This Page