Những Vấn Đề Kinh Tế - Xã Hội Trong Cương Lĩnh (NXB Chính Trị 2011) - Trương Giang Long, 283 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Học' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_10-51-30.png
  Qua hai mươi năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng, giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh ngày càng được khẳng định. Do tình hình trong và ngoài nước có nhiều đổi thay, nên việc bổ sung và phát triển Cương lĩnh là tất yếu. thể hiện tính cách mạng của Đảng Cộng sản. Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh khẳng định mạnh mẽ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Mình.
  • Những Vấn Đề Kinh Tế - Xã Hội Trong Cương Lĩnh
  • NXB Chính Trị 2011
  • Trương Giang Long
  • 283 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3483
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page