Những Vấn Đề Về Sở Hữu, Quản Lý Và Sử Dụng Đất Đai Trong Giai Đoạn Hiện Nay - Vũ Văn Phúc, 268 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Jun 13, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách xoay quanh các vấn đề được bạn đọc quan tâm. Nội dung cuốn sách gồm:
  Thứ nhất, là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta.
  Thứ hai, đánh giá mặt được, mặt chưa được trong cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai trong những năm gần đây; tác động của những cơ chế, chính sách này và những vấn đề đang đặt ra. Kinh nghiệm của các quốc gia trong vấn đề sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai.
  Thứ ba, một số yêu cầu đối với vấn đề sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước nói chung và thực tiễn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
  Thứ tư, cuốn sách nêu những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đất đai...
  • Tên sách: Những Vấn Đề Về Sở Hữu, Quản Lý Và Sử Dụng Đất Đai Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Vũ Văn Phúc
  • Số Trang: 268
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...hiep-vu-quan-ly-danh-cho-nhan-vien-chuc.5999/
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//SSPQN0773.swf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page