Phác Họa Chân Dung Một Con Người (NXB Trẻ 2020) - Nhiều Tác Giả, 300 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by letoan, Jul 2, 2023.

 1. letoan

  letoan Active Member

  upload_2023-7-2_19-10-30.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Người sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược. Từ một nước độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Dưới hai tầng áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, nhân dân Việt Nam phải chịu cảnh đói khổ và sống như những người nô lệ. Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Khi thực dân Pháp xâm lược đất nước, nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai đã bùng lên dữ dội trên khắp cả nước nhưng đều thất bại.
  • Phác Họa Chân Dung Một Con Người
  • NXB Trẻ 2020
  • Nhiều Tác Giả
  • 300 Trang
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/phac-hoa-chan-dung-con-nguoi-stetching-a-porait-of-a-man
  https://drive.google.com/file/d/1iuM6e_kQYHI8ypjlPAcMzpcFT9WhfrMn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 12, 2023

Share This Page