Phân Tích Họat Động Kinh Doanh (Lý Thuyết, Bài Tập + Bài Giải) - Nguyễn Thị Mỵ, 530 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Nov 14, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giới thiệu đến các bạn đọc cuốn sách Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh với kỳ vọng giúp sinh viên,các nhà quản trị nắm những kiến thức cơ bản nhất về phân tích hoạt động kinh doanh và vận dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh để có những ứng xử phù hợp nhất, tốt nhất trong từng điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.
  Chương 1. Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh
  - Khái niệm, vai trò và nội dung
  - Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh
  - Nguồn tài liệu, phân loại và yêu cầu
  Chương 2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
  - Phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp
  - Phân tích kết quả kinh doanh
  Chương 3. Phân tích các yếu tố sản xuất kinh doanh
  - Phân tích yếu tố lao động
  - Phân tích yếu tố tài sản cố định
  - Phân tích yếu tố nguyên vật liệu
  - Phân tích yếu tố về quỹ hàng hóa tiêu thụ
  Chương 4. Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh
  - Chi phí và các chỉ tiêu về chi phí
  - Phân tích chung tình hình chi phí
  - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
  - Phân tích một số khoản mục chủ yếu
  Chương 5. Phân tích lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh
  - Lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh
  - Phân tích chung lợi nhuận doanh nghiệp
  - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
  - Phân tích lợi nhuận theo các thời điểm
  Chương 6. Phân tích tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp
  - Những hiểu biết cơ bản về tài sản và vốn
  - Phân tích chung tài sản và nguồn vốn
  - Phân tích các chỉ số tài chính
  • Phân Tích Họat Động Kinh Doanh
  • NXB Thống Kê 2008
  • Nguyễn Thị Mỵ
  • 530 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-127348.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 26, 2018

Share This Page