Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (NXB Thống Kê 2008) - Phạm Văn Dược, 364 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Nov 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
  NXB Thống Kê 2008
  Phạm Văn Dược
  364 Trang
  Để quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp không những phải tổ chức hạch toán kinh doanh một cách chính xác mà còn phải tích cực tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh. Cùng với kế toán và các khoa học kinh tế khác, phân tích hoạt động kinh là một trong những công cụ đắc lực để quản lý và điều hành có hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp.
  Mục Lục:
  Chương 1: Đối tượng, phương pháp và tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh
  1.1. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
  1.2. Các phương pháp phân tích.
  Chương 2: Phân tích môi trường, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
  2.1. Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
  2.2. Phân tích môi trường bên ngoài và doanh nghiệp
  2.3. Chiến lược kinh doanh
  2.4. Lựa chọn và quyết định chiến lược kinh doanh.
  Chương 3: Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất
  3.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất
  3.2. Phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất
  3.3. Phân tích tình hình bảo đảm chất lượng sản phẩm.
  Chương 4: Phân tích các yếu tố sử dụng trong quá trình sản xuất
  4.1. Phân tích tình hình sử dụng lao động
  4.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định
  4.3. Phân tích sử dụng vật liệu.
  Chương 5: Phân tích chi phí và giá thành sản xuất
  5.1. Phân tích chung chi phí sản xuất
  5.2. Phân tích giá chi phí cho 1.000 đồng sản phẩm so sánh được
  5.3. Phân tích các khoản mục giá thành
  5.5. Phân tích về chi phí ngoài sản xuất
  5.6. Phân tích kiểm soát chi phí hàng tồn kho.
  Chương 6: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
  6.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
  6.2. Phân tích kết quả tiêu thụ theo mặt hàng
  6.3. Ứng dụng mối quan hệ của các chi phí ứng xử với kết quả hoạt động kinh doanh
  6.4. Phân tích điểm hoà vốn trong tiêu thụ
  6.5. Các chỉ tiêu dự toán lợi nhuận
  6.6. Phân tích biến động của tiêu thụ ảnh hưởng đến lợi tức
  6.7. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm.
  Chương 7: Phân tích các dự án đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh
  7.1. Dự án đầu tư dài hạn trong kinh doanh và các phương pháp phân tích
  7.2. Phương pháp hiện giá thuần
  7.3. Phương pháp tỷ suất lãi nội bộ
  7.4. Phương pháp kỳ hoàn vốn
  7.5. Phương pháp tủ suất kế toán
  7.6. Đánh giá về các phương pháp phân tích dự án đầu tư
  7.7. Phân tích tính không chắc chắn của dự án đầu tư dài hạn.
  Chương 8: Phân tích báo cáo tài chính
  8.1. Ý nghĩa, mục tiêu, nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
  8.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính
  8.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ phải thu - nợ phải trả
  8.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
  8.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh
  8.6. Thí dụ minh hoạ tổng hợp.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 17, 2016

Share This Page