Phản Ứng Điện Hóa Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2009) - Trần Hiệp Hải, 182 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by quanh.bv, May 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách "Phản ứng điện hóa và ứng dụng" là một phần của giáo trình Điện hóa học được sử dụng là tài liệu học tập chính của sinh viên ngành Hóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cuốn sách này mới chỉ đề cập đến những hiện tượng và quy luật có liên quan đến hệ điện hóa dị thể ở trạng thái cân bằng và không cân bằng. Cuốn sách có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Hóa các trường đại học, cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh. Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
  Chương 1: Cơ sở nhiệt động lực của hệ Oxi hóa - Khử điện hóa
  Chương 2: Một số ứng dụng của nhiệt động lực học điện hóa
  Chương 3: Động học các phản ứng điện hóa
  Chương 4: Một số lĩnh vực ứng dụng của động học hiện đại
  Phụ lục 1: Đơn vị và các thừa số hoán đổi
  Phụ lục 2: Thế điện cực chuẩn ở 25 độ C, 1 BAR
  Phụ lục 3: Các thông số động học điện hóa
  Phụ lục 4: Một số hệ thức toán học cơ bản
  • Phản Ứng Điện Hóa Và Ứng Dụng
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Trần Hiệp Hải
  • 182 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2526
   
  Last edited by a moderator: Jul 2, 2020

Share This Page