Pháp Độ Và Minh Sát Diễn Giải (NXB Tôn Giáo 2007) - Acariya Dhammapala, 254 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by quanh.bv, Jan 26, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự ảnh hưởng của Mahayana có thể thấy rõ trong tác phẩm này trong: “phần nhấn mạnh về bi và thiện xảo”, “trong những lời nguyện mang lợi ích cho tất cả chúng sinh” và trong phần nói rằng Bồtát làm cho chúng sinh “đến và đạt được độ chín mùi trong ba phương thức”…
  Phần thảo luận về tuệ balamật, hoàn toàn theo các bài kinh Pali và Thanh Tịnh Đạo, nêu rõ rằng “BồTát phải cân bằng tuệ, bi, thiện xảo và phải trì hoãn con đường đến đạo Siêu thế cho đến khi các pháp trợ đạo được chín mùi đầy đủ.
  Nên lưu ý rằng trong truyền thống Theravada, các balamật không được đề cập đến như là phương pháp tu tập đặc biệt cho riêng các vị Bồtát mà là những pháp hành cho tất cả những ai muốn giải thoát cần phải tu tập, cho dù là thành Phật Chánh giác, Độc giác hay Thánh Thinh văn.
  Điều phân biệt Bồ tát Chánh giác với hai bậc kia là gì? Đó là mức độ tu tập các balamật và độ dài thời gian mà các Ngài phải có.
  Nhưng chính các balamật là những pháp cần thiết để giải thoát mà tất cả ba hạng Bồ tát cần phải tu tập trong mức độ tối thiểu cần phải có, cho đạo quả giải thoát sớm sinh khởi.
  • Pháp Độ Và Minh Sát Diễn Giải
  • NXB Tôn Giáo 2007
  • Acariya Dhammapala
  • 254 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/phap-do-va-minh-sat-dien-giai-187752.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page