Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2007) - Lê Minh Toàn, 679 Trang

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Mar 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật bảo đảm đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Vì vậy, môn học Pháp luật đại cương là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước.
  Khoa học nhà nước và pháp luật đại cương nghiên cứu vấn đề nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò xã hội, những quy luật đặc thù, cơ bản nhất của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của chúng; đồng thời nghiên cứu những nét khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Vì vậy, trong những năm qua, khoa học nhà nước và pháp luật đại cương được coi là một môn học chính thức, quan trọng trong chương trình đại học đại cương, đã được Bộ giáo dục và đào tạo quy định giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…
  Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các nghành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, môn học này còn bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học.
  • Pháp Luật Đại Cương
  • NXB Chính Trị 2007
  • Lê Minh Toàn
  • 679 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1207
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 19, 2019

Share This Page