Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc (NXB Tổng Hợp 2008) - Thích Thanh Từ, 61 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc
  NXB Tổng Hợp 2008
  Thích Thanh Từ
  61 Trang
  Phật giáo đã ăn sâu cội rễ trong lòng dân tộc Việt Nam. Dân tộc và Phật giáo tuy hai mà một vì không thể tách rời ra được. Sự hưng thịnh tồn vong của dân tộc, chính là sự hưng thịnh tồn vong của Phật giáo. Mối dây liên hệ ràng rịt giữa dân tộc và Phật giáo một cách khít khao và chặt chẽ. Muốn phân tích giải bày những mối liên hệ này, phải tốn công phu và khảo cứu già dặn mới hầu mong làm tròn sứ mạng ấy. Riêng tôi tự nhận thấy mối liên hệ quá thân thiết giữa dân tộc và Phật giáo cần được giải bày sáng tỏ để làm vững mạnh thêm tinh thần dân tộc Việt Nam. Hay nói bằng cách khác, để cảnh tỉnh một số người Việt mất gốc biết quay về với tinh thần dân tộc. Bởi nhận thức này đã thúc đẩy chúng tôi viết quyển “Đạo Phật Với Dân Tộc Việt Nam”, cho xuất bản năm 1960

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page