Phật Lục (NXB Hà Nội 1940) - Trần Trọng Kim, 117 Trang

Discussion in 'Trần Trọng Kim (1883-1953)' started by admin, Feb 15, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để giúp thêm cho sự hiểu biết của các tín đồ và bạn đọc muốn tìm hiểu về đạo Phật, Nhà xuất bản Tôn giáo xuất bản cuốn sách "Phật Lục" của tác giả Trần Trọng Kim biên soạn. Sách giới thiệu sơ lược về những ý nghĩa chính và đơn giản về đạo Phật. Riêng Phật giáo Việt Nam thuộc về Đại thừa, thờ chư Phật và Bồ tát. Sách gồm 5 phần:
  • Phần 1: Viết về đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng 10 đại đệ tử của Phật
  • Phần 2: Viết về chư Phật
  • Phần 3: Viết về chư Bồ Tát
  • Phần 4: Viết về thế gian và thế giới trong không gian và thời gian
  • Phần 5: Viết về các tượng và cách bài trí ở các chùa
  Phần phụ lục viết về một số cảnh chùa lớn và chùa cổ ở miền Bắc. Chủ đích của soạn giả - học giả - nhà sử học Trần Trọng Kim là dùng lời giản ước và rõ ràng về những điều căn bản cần biết trong đạo Phật.
  • Phật Lục
  • NXB Hà Nội 1940
  • Trần Trọng Kim
  • 117 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach?a=d&d=tdGqyu1940
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 24, 2017

Share This Page