Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 66 Trang

Discussion in 'Phật Giáo' started by nhandang123, Jul 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Như thị ngã văn:Nhất thời, Phật tại Vương Xá thành Kỳ Xà Quật sơn trung, dữ Đại Tỳ Kheo chúng, thiên nhị 1 bách ngũ thập nhân câu. Bồ Tát tam vạn nhị thiên, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nhi vi Thượng Thủ Nhĩ thời, Vương Xá đại thành hữu nhất Thái tử, danh A Xà Thế. Tùy thuận điều đạt ác hữu chi giáo, thu chấp Phụ Vương Tần Bà Sa La, u bế trí ư thất trọng thất nội, chế chư quần thần, nhất bất đắc vãng. Quốc Thái phu nhân, danh Vi Đề Hy, cung kính Đại Vương, táo dục thanh tịnh, dĩ tô mật hòa tê (broken dry rice), dụng đồ kỳ thân. Chư anh lạc trung, thịnh bồ đào tương, mật dĩ Thượng Vương.
  • Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh
  • NXB Tôn Giáo 2012
  • Mai Thọ Truyền
  • 66 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/188D64673C2FB31
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 9, 2019

Share This Page