Phát Triển Du Lịch Làng Nghề (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phạm Quốc Sử, 205 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by admin, Apr 8, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-24_18-15-38.png
  Du lịch lililí; iiịịIic, dó là một cụm til không mói đối với những II«tròi làm du lịch ở nước ta. Thế nhưng, những 2Ì mà chúng ta dại dtiực irons vấn đề này còn hết sức khiêm tổn, ca trontí lĩnh vue nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. Tronc bổi cảnh đó. việc có • • • C- • • đuực một cône trình nghiên cứu chuyên sâu về du lịch làng nghề càn ạ rất dána dược trân trọng. c- ♦ W Nguyen là eiáne viên cua khoa Du [ịch học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vàn. Dại học Quốc nia Hà Nội. Tien sĩ Phạm Quốc Sư đã có một số năm nghiên cứu về Du lịch lànẹ nghề. Cách đây khóne lâu. ôna đã bao vệ thành CÔI12 đề tài nghicn cứu cấp Đại học Quốc sia: Nghiên cứu và phát trien (ht lịch lìmịỊ nghè trên địa han tuilì Hù Tùy. Đồ tài được Hội dồng nghiệm thu đánh siá xuất sác và đề nsỉhị xuất ban thành sách chuyên khảo, trước hết là phục vụ chơ việc nghiên cứu và giáng dạy trong ngành du [ịch. Cuốn sách mà bạn dọc có trên tay chính là cône trình dược Tiến sĩ Phạm Quốc Sứ biên soạn dựa trên nhĩme thành tựu cua đề tài nghiên cứu nói trôn.
  • Phát Triển Du Lịch Làng Nghề
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Phạm Quốc Sử
  • 205 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81093
  https://drive.google.com/file/d/1j9UmRZb01_RRI60EGht0dWREvpk6bVl0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 21, 2023

Share This Page