Phối Huyệt Châm Cứu Chữa Bệnh Kinh Đới Trong Phụ Khoa (NXB Tổng Hợp 1990) - Phạm Thành Tài, 129 Tran

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by nhandang123, Jul 18, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Khoa châm cứu chữa bệnh đã xuất hiện hơn ngàn năm lịch sử và đang không ngừng phát triển. Châm cứu là một phương pháp chữa bệnh độc đáo, là vốn quí của nền Y học cổ đại phương Đông, nay thực sự là một môn Y học Châm cứu hiên đại. Những năm cuối thế kỷ châm cứu càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới và người ái mộ phương pháp chữa bệnh này cũng ngày càng đông đảo hơn nhiều.
  • Phối Huyệt Châm Cứu Chữa Bệnh Kinh Đới Trong Phụ Khoa
  • NXB Tổng Hợp 1990
  • Phạm Thành Tài
  • 129 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=2931
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page